Simon Freund – zero, 2017 – metal chair, metal screws, books – 56 x 40 x 82 cm
Simon Freund – zero, 2017 – metal chair, metal screws, books – 56 x 40 x 82 cm
Simon Freund – zero, 2017 – metal chair, metal screws, books – 56 x 40 x 82 cm
zero, 2017

metal chair, metal screws, books

56 x 40 x 82 cm
/
previous next