Simon Freund – Black Friday, 2019   trash bag, vinyl sticker, cable tie  – 80 x 60 x 50 cm
Simon Freund – Black Friday, 2019   trash bag, vinyl sticker, cable tie  – 80 x 60 x 50 cm
Simon Freund – Black Friday, 2019   trash bag, vinyl sticker, cable tie  – 80 x 60 x 50 cm
Black Friday, 2019

trash bag, vinyl sticker, cable tie, edding

80 x 60 x 50 cm
/
previous next